Back to Top

Logo Juva

YHDISTYKSET

Juvan 4H-yhdistys ry

Juvan 4H-yhdistys ry

Järjestämme alakouluikäisille lapsille kerho- ja leiritoimintaa, mikä koostuu kädentaidoista, kokkailusta, luontoon tutustumisesta, yhteisistä leikeistä ym. sen mukaan mikä on kerhon teemana

Lisäksi järjestämme yläkoulu- ja lukioikäisille nuorille kursseja ja tarjoamme työtilaisuuksia sekä mahdollisuuden perustaa oman pienimuotoisen 4H-yrityksen.

Yhteystiedot