Back to Top

Logo Juva

YHDISTYKSET

Saimaa ilman kaivoksia

Saimaa ilman kaivoksia ry

Saimaa ilman kaivoksia ry:n tavoitteena on ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin lisääminen Saimaan alueella sekä sen lähiseuduilla Etelä-Savossa. Edellisen toteuttamiseksi yhdistyksen tarkoituksena on toimia järjestönä, joka puolustaa Saimaan alueen elinympäristöä ja elinkeinoja kaivostoiminnan vaikutuksilta ja uhilta.

Yhdistys haluaa suojella Saimaan ainutlaatuista monimuotoisuutta makean veden vesistöekosysteeminä uhanalaisine eliölajeineen ja edistää paikallisten ihmisten oikeuksia kaivoskysymyksissä.

Saimaa ilman kaivoksia ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, voittoa tavoittelematon yhdistys.

Yhteystiedot