Back to Top

Logo Juva

YHDISTYKSET

Juvan Reserviupseerikerho ry

Juvan Reserviupseerikerho ry

Yhdistyksen tarkoituksena on olla jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto ry:n jäsenyhdistys.

Yhteystiedot

Petri Turakainen
puheenjohtaja

petri.turakainen@gmail.com

WWW