Back to Top

Logo Juva

YHDISTYKSET

Juvan Kotiseutu- ja museoyhdistys ry

Juvan Kotiseutu- ja museoyhdistys ry

Juvan kotiseutu- ja museoyhdistys on perustettu vuonna 1950. Se keskittyy seudun historian ja kansanperinteen kartoittamiseen sekä henkisen ja aineellisen paikalliskulttuurin edistämiseen, ja perinnehistorian ja säilyttämiseen ja vaalimiseen tuleville sukupolville. Yhdistyksen kautta voit vaikuttaa oman elinympäristösi parantamiseen.

Aktiivinen yhdistys tekee yhteistyötä kunnan, Kotiseutu- ja maakuntaliiton kanssa museotoiminnassa sekä tukeakseen kotiseututyötä mm. tutkimuksilla ja kustannustoiminnallaan. Yhdistys pyrkii edistämään perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista.

Vuokraamme Viljamakasiini-tuulimyllyä ja Paloksen aittaa mm. näyttelytiloiksi. Lisäksi aktivoimme uusia jäseniä keskuuteemme vaalimaan vanhoja perinteiä osallistumalla toimintaan mukaan. Yhdistyksemme osallistuu mm. Pattoin perinnetalon kunnostuksen pitämiseen olemalla mukana Pattoin hoitokunnassa jäsenenä.

Yhteystiedot

Mirja Veentaus
puheenjohtaja ja sihteeri

mirjaveentaus@hotmail.com

Puh. 040 582 4657

WWW